Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Službene obavijesti:
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 23. 2. 2021.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Uredovni dan udruge je četvrtkom od 18 do 20 sati
u prostorijama Gradske četvrti Jug II, Kaštelanska 42 b, Osijek.

(osim praznicima, srijedom u isto vrijeme)

telefoni: 091/7521414

031/561-235
Članovi, roditelji i zainteresirani dođite. Čekamo Vas.

 

 

Rezultat natjecaja za sufinanciranje u 2008 Grad Osijek
Temeljem članka 39. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05. i 8/05.) Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka na 9 sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o uvrštavanje projekata i programa udruga građana odabranih u postupku provedbe javnog natječaja objavljenog u Glasu Slavonije od 25. kolovoza 2007. godine
u programe javnih potreba odnosno Proračun Grada Osijeka za 2008. godinu

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka suglasno je da se odabrani projekti i programi udruga građana u postupku provedbe Javnog natječaja objavljenog u Glasu Slavonije od 25. kolovoza 2007. godine uvrste u programe javnih potreba, odnosno Proračun Grada Osijeka za 2008. godinu kako slijedi:


Područje: STVARALŠTVO MLADIH - Izletničke družine pri osnovnim školama - 10.000,00 kn
Područje: ZAŠTITA OKOLIŠA - 8.350,00 kn
Područje: IZVANISTITUCIONALNO OBRAZOVANJE - Kreirajmo bolji život - 25.000,00 kn


smile smile
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurat će se na odgovarajućim pozicijama nadležnih upravnih odjela Grada u Proračunu Grada Osijeka za 2008. godinu i izvršiti u polugodišnjim obrocima.
III

Za provedbu ovog zaključka zadužuju se Ured Grada, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije.

Klasa: 402-01/07-01/227
Urbroj: 2158/01-04-02/ -07-2
Osijek , 29. travnja 2008.


Predsjednik
Gradskoga poglavarstva
Gordan Matković, dipl.ing


Još jednom se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.
Dio projekata je već zapoćet i uveliko će nam olakšati njihovu provedbu... očekuju nas novi zadaci poput novog projekta Kreirajmo bolji svijet, a koji treba uskoro započet.
30 Apr 2008 by Leo


Content Management Powered by CuteNews

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
Ne zaboravi:
 
plati članarinu za 2021.

pazimo na epidemiološke mjere

     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek