Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Službene obavijesti:
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 23. 2. 2021.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Uredovni dan udruge je četvrtkom od 18 do 20 sati
u prostorijama Gradske četvrti Jug II, Kaštelanska 42 b, Osijek.

(osim praznicima, srijedom u isto vrijeme)

telefoni: 091/7521414

031/561-235
Članovi, roditelji i zainteresirani dođite. Čekamo Vas.

 

 

9. Smotra Saveza izviđača Hrvatske 2010
Ovo su kratke informacije o Smotri:

Motto Smotre – Avantura u prirodi!


Kada, gdje...?

9. Smotra Saveza izviđača Hrvatske održat će se od 23. srpnja do 1. kolovoza

2010. godine na istočnim padinama Petrove gore, u dolini potoka Muljava i u blizini

istoimenog lovačkog doma. Mjesto održavanja smotre je u Općini Vojnić, 5-7 km

udaljeno od samog Vojnića, a oko 35 km od Karlovca. Najbliža naseljena mjesta su sela

Ključar i Radonja.

Na udaljenosti od 50 do 100 metara od terena prolazi asfaltirana cesta (Vojnić

– Muljava - Gvozd) kojom se mogu dovesti sudionici i oprema. Najbliža redovna

autobusna linija je u Vojniću, a najbliža željeznička stanica u Karlovcu.

Cilj i program

Cilj smotre je afirmirati izviđački program i sve vrijednosti koje proizlaze iz

provođenja izviđačkog programa. Organizator će kroz program Smotre pokazati kako

na atraktivne načine kvalitetno provoditi izviđački program. Želja nam je da što više

sudionika na Smotri stekne sve potrebne uvjete za stjecanje jednog stupnja znanja

(leta, javora ili izazova), no tu mnogo toga ovisi i o sudionicima. Ipak, mi ćemo dati sve

od sebe.

Program smotre bit će namijenjen dobnim kategorijama poletaraca i pčelica,

izviđača i planinki te izviđača i planinki – istraživača. Sudionici iz dobne kategorije

brđana i brđanki mogu se javiti za volontiranje ili trebaju sami sebi isplanirati program

unutar svog logorskog kruga i Dnevnog reda.

Oblik održavanja

Ova smotra zamišljena je kao skup samostalnih šumskih logorovanja izviđačkih

udruga. Više udruga će biti grupirano u logorska naselja (jedno naselje brojat će

otprilike 200-300 sudionika) koja će nositi imena prema nacionalnim parkovima u RH.

Moguća je prijava kontingenta udruga ukoliko zajedno broje barem 150 sudionika –

takvi kontingenti činit će ujedno i logorska naselja. Svaka udruga samostalno planira

provođenje programa logorovanja, a organizator unutar programa Smotre nudi

radionice za lakše savladavanje stupnjeva znanja za poletarce, izviđače i istraživače.

Izviđačke udruge mogu na mjesto održavanja Smotre doći najranije 17. srpnja

(5 dana uoči otvaranja). Prema vlastitome planu, udruge mogu i produžiti svoj logor,

nakon završetka smotre, najdulje još narednih 6 dana (do subote, 7. kolovoza), uz

korištenje određenih resursa smotre prema dogovoru i cjeniku (npr. WC-i). Svi

programski sadržaji bit će na ponudi samo za vrijeme održavanja Smotre, tako

da udruge koje dolaze ranije ili produžuju svoj boravak moraju same isplanirati

programske aktivnosti za svoj logorski krug.

Sudionici

Na smotri mogu sudjelovati svi članovi Saveza izviđača Hrvatske i gosti iz ostalih

nacionalnih izviđačkih organizacija, članica WOSM-a. Prilikom pred-prijave članice

SIH-a trebaju navesti mogu li i žele li primiti goste iz inozemstva u svoj logorski krug.

Preporučeni način sudjelovanja za izviđače iz inozemstva je da potraže udrugupartnera

iz SIH-a, kako ne bi morali sa sobom nositi svu opremu za logorovanje.

Svaka udruga-članica SIH-a koja već surađuje s izviđačima iz inozemstva može

pozvati svoje inozemne izviđačke prijatelje da sudjeluju na smotri unutar njihovog

logorskog kruga, ukoliko su iz nacionalnih saveza-članica WOSM-a.

Gosti iz inozemstva mogu sudjelovati na svim programskim aktivnostima

(radionice, natjecanja, izleti...) kao i domaći sudionici, a mogu i sami sebi isplanirati

program. Za sudjelovanje na programskim aktivnostima važno je na vrijeme se

prijaviti!

Uzrast sudionika Smotre
SVI uzrasti su pozvani na smotru, ali će se programi temeljiti na tri najvažnije skupine – poletarci i pčelice, izviđači i planinke, istraživači i istraživačice… brđani imaju svoje posebno mjesto u svemu toma kao podrška organizaciji i životu vlastitoga logora… mada će biti i za njih zanimljivih događanja… niti jedan pravi brđanin to ne bi propustio, vjerujte…

Prijave, sudionička taksa

Sudionička taksa iznosi 400 kn po sudioniku, ali je kroz redovnu pred-prijavu i

prijavu moguće smanjiti taksu na 300 kn.

Preporučamo svim zainteresiranim udrugama da izvrše pred-prijavu do 7. veljače

2010. U pred-prijavi treba navesti okvirni broj sudionika iz udruge, a taj postupak vam

može donijeti 50 kn popusta po članu prilikom prijave. Pred-prijave služe lakšem

određivanju očekivanog broja sudionika Smotre i kvalitetnijoj pripremi aktivnosti

(razmještaj, priprema materijala i sl.). Obrazac za pred-prijavu nalazi se u privitku

Biltena, a može se naći i na web stranici SIH-a. Može se ispuniti potpuno elektronski

i dostaviti na e-mail sih@sih.hr.

Prijave udruge primat će se do 31. ožujka 2010. godine. Uz prijavu članova

potrebno je uplatiti prvu ratu takse u iznosu od 200 kn (150 kn ako ste izvršili predprijavu).

Za korištenje popusta od 50,00 kn dopušteno je odstupanje od 20% pri prijavi

do 31. ožujka.

Konačan broj sudionika dužni ste prijaviti do 31. lipnja, što je ujedno i rok za

uplatu druge rate.

Ako konačnu prijavu i uplatu izvršite do 31. svibnja, možete ostvariti dodatan

popust od 50 kn pri uplati druge rate, tako da uz oba popusta Vaši članovi plaćaju

ukupno 300 kn.

Sudionička taksa uključuje smještaj (teren, vodu, sanitarni čvor, odvoz smeća,

medicinsko osoblje), troškove programskih radionica, drvnu građu (okorci) i

promotivne materijale za svakog sudionika.

Naknadne prijave, otkazivanje

Naknadne prijave su moguće uz slijedeće sudioničke takse:

ƒƒ od 1. travnja do 31. svibnja – 450 kn po osobi

ƒƒ od 1. lipnja do 30. lipnja – 600 kn po osobi

ƒƒ od 1. srpnja i kasnije – 750 kn po osobi

Nakon 1. lipnja organizator nije obvezan prihvatiti jednokratne uplate.

Nakon 1. srpnja organizator nije obvezan dozvoliti prijavu niti prihvatiti drugi dio

uplate te u tom slučaju može zadržati prvi dio uplate.


Volonteri na Smotri
Volonteri iz SIH-a mogu iskazati svoj interes pod uvjetom da njihovo volontiranje neće ići na štetu njihove udruge. To znači – svaki pojedinac koji se prijavi za volontiranje treba imati ovjerenu izjavu udruge (ako udruga dolazi na 9. smotru SIH -a), da im nije nužan u organizaciji njihovoga logora te da nemaju ništa protiv njegovog/njezinog volontiranja.

Za volontere iz SIH-a: rok za iskazivanje interesa počinje od trenutka objave ovog dopisa i imaju pravo prvenstva kod izbora volontera. Iskazivanje interesa se vrši u Uredu SIH-a, e-mailom na
sih@sih.hr u kojem navedite ime, prezime, broj mobitela/telefona te pozicija na kojoj biste voljeli volontirati, nakon čega ćete u određenome roku dobiti obrazac za prijavu. Organizatori zadržavaju pravo odbiti prijavu.

Volonteri iz drugih saveza – članica WOSM-a: mogu također početi slati mailove za iskazivanje interesa za volontiranje od trenutka objave, s jednakim sadržajem, a za njih, ukoliko budu izabrani za volontiranje, vrijedi ista klauzula o potvrdi matičnog odreda ako im odred dolazi na 9. smotru SIH-a. Također će za sve potencijalne volontere iz stranih nacionalnih saveza potvrdu trebati izdati Međunarodni povjerenik njihovog saveza. Zbog prava prvenstva domaćih volontera, oni koji se prijave za volontiranje iz drugih nacionalnih saveza dobit će odgovor nakon Nove godine. Organizatori i ovdje zadržavaju pravo odbiti prijavu.

Važno! Prednost za volontiranje imaju oni koji mogu volontirati na svim poslovima, ili na usko stručnim područjima.


Očekujte daljnje obavijesti, kao i pokretanje službenih web-stranica Smotre u roku od nekoliko dana…

Uprava 9. smotre SIH-a

Volonteri

Organizacija ovakve aktivnosti zahtijeva mnogo volontera. Svi istraživači i brđani

koji neće obavljati neku dužnost unutar svog logorskog kruga mogu se javiti za

volontiranje. Organizator ima pravo odbiti prijavu.

Zainteresirani trebaju imati na umu da programske aktivnosti uglavnom

zahtijevaju manju obvezu (3-4 sata dnevno) nego volontiranje u logistici (7-8 sati

dnevno), kao i da će, zbog bolje pripreme zadataka, na Smotru trebati doći par dana

uoči otvaranja. Organizator će osigurati prehranu (dva topla obroka dnevno i doručak)

i smještaj za volontere s više od 6 sati volontiranja dnevno. Prijavnica za volontere

nalazi se u privitku Biltena, a uskoro će se moći skinuti i s mrežne stranice Smotre.

Popunjenu prijavnicu treba poslati poštom ili faksom u Ured SIH-a ili skeniranu

elektronski na sih@sih.hr .

Ispunjavanje prijave za volontere:

ƒƒ u gornji dio tablice upisati sve osobne i izviđačke podatke koji se traže

ƒƒ u donji dio tablice izabrati tri prioriteta između poslova koje želite

obavljati te prioritete brojevima označiti u drugom stupcu s lijeva (uskom)

Želite li primiti goste iz inozemstva?

Svaka udruga koja želi primiti goste iz inozemstva može to navesti u predprijavi.

Udruge koje veać imaju dobre odnose s izviđačkim udrugama-članicama WOSM-a iz

inozemstva mogu ih pozvati kao goste na Smotru.

Sudionička taksa za goste iz inozemstva (osim zemalja potpisnica Sporazuma o

jugoistočnoj inicijativi: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Albanije, Srbije i

Makedonije) iznosi 170 eura po sudioniku. Tim iznosom podmiruju se troškovi prijave

organizatoru u iznosu 70 eura i troškovi smještaja i prehrane udruzi koja ih ugosti (100

eura). Udruge koje žele ugostiti inozemne izviđače moći će to navesti u pred-prijavi te

su se dužne pridržavati pravila organizatora o smještaju i prehrani.

Udruge iz zemalja potpisnica Sporazuma o jugoistočnoj inicijativi imaju

mogućnost sudjelovati na Smotri kao i članice SIH-a, u vlastitoj organizaciji, uz

plaćanje sudioničke takse od 45 eura. Moguće je, ukoliko imaju dogovorenu suradnju

s nekom od udruga u SIH-u, sudjelovanje u njihovom logorskom krugu – u tom slučaju

gosti plaćaju organizatoru 45 eura po osobi, a ostatak troškova boravka podmiruju

u izravnom dogovoru s udrugom - domaćinom. U ovim slučajevima taksa za goste

podmiruje iste troškove kao i taksa za udruge članice SIH-a (vidi Prijave, sudionička

taksa). Udruga iz zemlje potpisnice Sporazuma koja nema partnera iz SIH-a može

sudjelovati uz povlaštenu taksu od 130 eura, a bit će raspoređena u logorski krug

neke od udruga koja za to iskaže interes.

Ukoliko se iz zemalja potpisnica Sporazuma formiraju kontingenti, preporučamo

da prvo kontaktiraju Ured SIH-a zbog detaljnih dogovora o dodatnim mogućnostima

uplate, smještaja i prehrane.

Bojan Smode

vd Tajnika SIH-a

 

02 Jan 2010 by Leo


Content Management Powered by CuteNews

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
Ne zaboravi:
 
plati članarinu za 2021.

pazimo na epidemiološke mjere

     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek