Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Službene obavijesti:
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 23. 2. 2021.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Uredovni dan udruge je četvrtkom od 18 do 20 sati
u prostorijama Gradske četvrti Jug II, Kaštelanska 42 b, Osijek.

(osim praznicima, srijedom u isto vrijeme)

telefoni: 091/7521414

031/561-235
Članovi, roditelji i zainteresirani dođite. Čekamo Vas.

 

 

ODLUKA UPRAVE O SAZIVANJU XX.IZBORNE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUGE

                            UDRUGA IZVIĐAČA «SLAVONSKI HRAST»

                             O  S  I  J  E  K

                           Crkvena 95-b

                                  OIB: 59897517418

 

 

 

 

 

Uprava Udruge izviđača «Slavonski hrast» iz Osijeka, na svojoj TEHNIČKOJ SJEDNICI , održanoj dana 27. listopada (X.) 2012. godine donijela je pod točkom 1. dnevnog reda slijedeću

 

O  D  L  U  K  U

 

A/              Redovna izborna godišnja skupština Udruge izviđača «Slavonski hrast» saziva se za dan 03. studenoga (XI.) 2012. godine.

 

B/              Za sjednicu Skupštine utvrđuje se slijedeći prijedlog dnevnog reda:

 

  1. Otvaranje Skupštine i riječ Predsjednika udruge

(Intoniranje himni RH i SIH)

  1. Izbor Radnog predsjedništva
  2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
  3. Izbor radnih tijela skupštine

-       Verifikacijske komisije;

-       Kandidacijske komisije;

-       Ovjerovitelja zapisnika

  1. Podnošenje izvješća:

-       o radu Udruge za 2012. godinu;

-       o financijskom poslovanju Udruge u 2012. godini;

-       o stanju inventara Udruge (izvješće ekonoma);

-       o radu Nadzornog odbora

  1. Izvješće Verifikacijske komisije
  2. Rasprava o podnesenim izvješćima i usvajanje izvješća
  3. Davanje razrješnice Upravi udruge
  4. Izvješće-prijedlog Kandidacijske komisije
  5. Izbor tijela Udruge za slijedeće mandatno razdoblje

11.1.       Predsjednika udruge

11.2.       Načelnika udruge

11.3.       Uprave udruge

11.4.       Nadzornog odbora

11.5.       Savjeta udruge

12.    Prijedlog Plana rada udruge za 2013. godinu

- rasprava i usvajanje prijedloga

13.    Dodjela priznanja i odlikovanja

14.    Pitanja i prijedlozi

15.    Zatvaranje Skupštine

 

C/              Objavom ove Odluke počinje teći kandidacijski postupak u kojem je moguće isticati prijedloge za članove tijela Udruge u narednom mandatnom razdoblju. Tijekom kandidacijskog postupka članovi Udruge mogu predlagati ili isticati svoju kandidaturu za pojedine dužnosti ili za članove tijela Udruge (predsjednik, načelnik, članovi Uprave, članovi Nadzornog odbora, članovi Savjeta).

 

 

D/              Prijedloge – kandidature potrebno je u pisanom obliku dostaviti na adresu Udruge, najkasnije do 02. studenoga (XI) 2012. godine, do 20 sati. Prijedloge nije potrebno posebno obrazlagati. U slučaju da neki od članova Udruge predlaže drugog člana, potrebno je uz prijedlog dostaviti i pisanu izjavu predloženog člana o prihvaćanju kandidature i spremnosti da se u slučaju izbora prihvati obnašanja dužnosti za koju se predlaže.

 

E/              Pravo predlaganja i vlastitog kandidiranja imaju svi punoljetni članovi Udruge koji su ujedno, sukladno odredbama Statuta, i članovi Skupštine te kao takvi imaju i pravo glasovanja na sjednici Skupštine.

 

F/              Punoljetnim članovima Udruge smatraju se svi članovi koji u godini u kojoj se održava sjednica Skupštine navršavaju 18 godina starosti.

 

G/              U skladu s ovom Odlukom mijenja se i usklađuje godišnji terminski plan aktivnosti Udruge.

 

H/              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na internetskim stranicama Udruge www.slavonski-hrast.hr i oglasnoj ploči u prostorijama Udruge u Osijeku, Kaštelanska ul. 42-b

 

 

U Osijeku, 27. studenoga (XI.) 2012. godine.

 

 

Broj: UISH-45/2012.

 

Načelnik Udruge:                                                                                         Predsjednik Udruge:

Dalibor Frečko v.r.                                                                                       Zdenko Popović v.r.

 

Zapisničar na sjednici Uprave:

Stanko Horvat v.r.

27 Oct 2012 by Frele


Content Management Powered by CuteNews

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
Ne zaboravi:
 
plati članarinu za 2021.

pazimo na epidemiološke mjere

     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek