Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Ukratko o povijesti izviđača u gradu Osijeku
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ljetopis

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 1.4.2005.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Prema spoznajama znamo kako su izviđači tj. skauti počeli djelovati u Osijeku negdje u Prvom svjetskom ratu. Točne podatke i činjenice nemamo, a istraživanja u arhivu i muzeju su u tijeku (Leo i Alf). Za period 1919-1935 smo dosta saznali iz časopisa Skaut koji je izlazio u Osijeku iz arhiva. Period od '50 je dobro poznat jer je gospodin Štern napisao pismo u kojem se objašnjava kako je tada opet započeo izviđački rad, a do 1991 imamo dosta podataka, ljetopisa, slika, od jedinica. Period 1991 pa do danas nam je vrlo dobro poznat jer je to naše vrijeme.

1919. godine, nakon I svj. Rata gosp. Prof. Gejza Krnić osnovao je skautsku organizaciju u Osijeku. Prva četa se zvala "Poletarac", a nešto poslije i drugu četu "Uskok".

02.02. 1921. Je osnovan "Steg" koji nije baš dobro radio pa se zbog nezadovoljstva osniva družba "Frankopan", koja pošto je steg propao mijenja naziv u "Osječki skauti".

Nakon niza izmjena u nazivlju na što ih je primorala Kraljevina Jugoslavija, Osječki skauti su kao jedina organizacija sačuvali hrvatski grb u skautskom znaku sve do kraja II svjetskog rata.

1923. godine izlazi list skautske župe za Hrvatsku i Slavoniju "SKAUT", a osnovao ga je Franjo Pakaci. Taj list je izlazio sve do 1928. Godine kada su zabranjene sve organizacije koje ispred ne nose naziv Jugoslavenski. (Naša udruga je ponovno pokrenula izviđački list "SKAUT" 1994. godine.)

Skauti su djelovali i tijekom 2. Svjetskog rata u Osijeku do 1945 ili 1946.g. (još nismo potvrdili)

Skautskog rada nije bilo ni poslije drugog svjetskog rata u novoj Jugoslaviji jer je djelovala pionirska organizacija, a ostali oblici djelovanja organizacija za mlade nisu bili dozvoljeni. Ponovni početak izviđačke organizacije je bio u Zagrebu početkom '50, najprije unutar pionirske organizacije, a potom se osamostalila. Važnu ulogu je odigrao i pisac Danko Oblak.

1953. godine Antun Mladen Štern osniva patrolu izviđača "Munja" u Domu Kulture, a nedugo za tim i patrolu planinki, koje je vodila Marija Mamirović.

27.11.1953. godine zbog omasovljenja dolazi do osnivanja prvog poslijeratnog Odreda izviđača "Ivo Lola Ribar". U Drvari (ul. K. Branimira 5). Prvi načelnik je A. M. Štern, a starješina Ivo Šimunović. Odredu pomažu i neki od starih skauta poput Antuna Ganzija. (Link na pismo A.M.Šterna o tim prvim danima)

1954.g. prvi logor u Logarskoj Dolini osječkih izviđača.

1958. godine zbog masovnost se osnivaju novi odredi: "Moša Pijade", "Boško Buha".

10.9.1959.g. nakon prve smotre izviđača pomoraca i porječana 1959.godine, a koji su inicirali Dragomir Šulc (tada starješine O.I. "I.L. Ribar", Zvonko Valenteković -Barba i Josip Seligman -Selac osniva se Odred izviđača porječana "Mate Jerković" Osijek.

16.2.1960. godine osniva se Odred izviđača "Bratstvo i jedinstvo" unutar kojeg je djelovala i četa izviđača zrakoplovaca "Franjo Kluz".

1960. godine se svi ovi odredi udružuju u Savez izviđača Općine Osijek, koji je tada bio prva općinska organizacija izviđača u Hrvatskoj.

27.10.1968.g. osnovan je Odred izviđača "VI Slavonski korpus" Osijek. Imao je 120 članova.

22.12.1968. godine u Šećeranskom domu izdvajanjem istoimene čete osniva se Odred izviđača zrakoplovaca "Franjo Kluz" Osijek, koji je tada bio jedina izviđačka jedinica specijalizirana za zrakoplovstvo kod nas.

15.9.1970. osniva se u Laslovu Samostalna četa izviđača "Bratstvo i jedinstvo" Njen starješina bio je Stanko Stokanović, vođa čete Bocka Lajoš - Picika a instruktor čete Zdenko Popović Pop.

1980'tih u Osijeku djeluju slijedeće jedinice: O.I. "Bratstvo i jedinstvo", O.I. "Ivo Lola Ribar", O.I.P. "Mate Jerković", O.I.Z. "Franjo Kluz", S.Č. "Anka Butorac", O.I. "I. B. Mali" Čepin, S.Č.I. "Bratstvo i jedinstvo" Laslovo, S.Č.I. "Jurica Ribar" Tenja, S.Č. "Braća Guštin" Višnjevac, O.I. "Ljubimir Milinković" Bijelo Brdo, O.I. "Vladimir Nazor" Čepin.

7.6.1983.g je osnovana Samostalna četa izviđača "Jurica Ribar" Tenja i broji 70 članova.

1985. god. u Odredu izviđača porječana "Mate Jerković" osniva se 28. posada izviđača porječana "Boris Kidrič" kojoj je starješina Stjepan Sokol, a vođa Zdenko Popović Pop.

16.3.1986. osnovan je Klub brđana "Javor" kao klub pri SIO Osijek.

1987. god. u O.I.P. "Mate Jerković" osniva se 29. posada izviđača porječana "Dušan Čorković". Starješina je bio Zdenko Popović, a vođa Damir Jugović - Jugo.

          1987.godine OI"Franjo Kluz" broji 6 četa i 1 klub brđana s ukupno 339 članova.
          7. ČIZ "Jovan i Milena Radivojević" 42 člana
          8 ČIZ "XII proleterska" 55 članova
          9.ČIZ "Vitezovci" 52 člana
         10. ČIZ "Sara Bertić" 75 članova
         14 ČIZ "Ivan Goran Kovačić" 53 člana
         33. ČIZ "Veljko Vlahović" 33 člana
         Klub brđana "Potez 25" 19 članova

1988. god se osniva drugi porječanski odred izviđača u Osijeku. To je O.I.P."DUŠAN VUKASOVIĆ DIOGEN". Starješina odreda bio je Zdenko Popović, načelnik Damir Jugović. Odred je postojao do početka domovinskog rata kada se rasformirao ali je iz toga odreda ostalo dio članova kao jezgra iz koje se tijekom rata 1992. god. pri O.Š. "Mladost" na Sjenjaku osnovala družina izviđača- porječana "CULEX" Njen starješina bio je Zdenko Popović Pop, a vođa Vladimir Pavlić Cviki. Ta družina je imala tada 112 članova.

02.06.1991. godine je smijenjena stara uprava Saveza izviđača Hrvatske, izrađen je novi program i statut, te se prekida svaki odnos s Savezom izviđača Jugoslavije zbog demokratskih promjena koje su se zbile u Hrvatskoj i osamostaljenje lijepe naše domovine.

U lipnju 1991. Godine stariji izviđači Saveza izviđača opčine Osijek osnivaju Specijalnu izviđačku jedinicu pri civilnoj zaštiti. Najprije se ta jedinica bavila evakuacijama ranjenih iz bolnice, a poslije deaktiviranjem zaostalih minsko-eksplozivnih naprava. 

Veliki dio članova se pridružio Civilnoj zaštiti grada i Zboru narodne garde, a poslije hrvatskoj vojsci. Većina naše izviđačke opreme (šatori, kuhala, kreveti, čamci, kanui,...) je stavljena na raspolaganje Zboru narodne garde, a poslije Hrvatskoj vojsci na korištenje. Sva ta oprema je nestala u vihoru rata, a ostatak je uništen prilikom pogotka granate u krov ekonomata, a priroda tj. kiša je učinila svoje. Neki od  članova su izgubili život u Domovinskom ratu (Vladimir Miklavčić, Božidar Moher,..)

1992.g. jedina izviđačka jedinica koja je bila registrirana u Savezu izviđača Hrvatske iz Osijeka do 30.4.1992 je O.I.Z. "Franjo Kluz" Osijek. (Bilten SIH-a broj 390, travanj 1992)

1992. godine izviđači ponovno počinju raditi s djecom po školama, skloništima, mjesnim zajednicama, a prvi tečaj za predvodnike je održavan u prostorijama Filmoteke 1-15.7.1992 a predavači su bili Dalibor Frečko-Frele i Zdenko Popović-Pop.

22.2.1992 osniva se Odred izviđača "Drava"????

7.11. 1992. godine osniva se Družina izviđača zrakoplovaca "Vulkan"  kao prva družina izviđača u Osijeku nakon ratne '91.

17.2.1993.godine se osniva Družina izviđača porječana "Culex", kao druga družina u Osijeku i prva družina porječana nakon ratne '91.

U 1993 se osniva i Samostalna družina izviđača "Izviđač" Josipovac (prije SČI "Josipovac").

2.6.1993. godine osnovan je Odred izviđača "Quercus". Tijekom proljeća iste godine jedna grupa izviđača iz bivših odreda izviđača "Franjo Kluz", "VI Slavonski udarni korpus" i "Mate Jerković", a koji su nakon smirivanja ratnih djelovanja na području grada Osijeka oformila nove izviđačke družine, dala inicijativu za osnivanje inicijativnog odbora i formiranje odreda izviđača u duhu novih pravila i Statuta Saveza izviđača Hrvatske. Novo osnovani odred je sljednik bivšeg Saveza izviđača Općine Osijek te član Saveza izviđača Hrvatske. Prvi starješina je bio Boris Petekić, a načelnik Dalibor Frečko. Na skupštini je bilo nazočno 45 od 125 člana u tri družine: DIZ "Vulkan"(prije OIZ "Franjo Kluz"), DIP "Culex" (prije OIP "D. Vukasović") i DI "Izviđač" (prije SČI "Josipovac" te klub brđana (prije KB "Javor"). Osnivači su: Zorislav Babić, Zdenko Popović, Zlatko Nikšić, Mira Miklavčić, Senka Nikšić, Dubravka Čizmar, Boris Petekić, Helena Kristek, Milan Šola. Skupština je održana u prostorijama Studentskog Centra.

19.07.1993. godine, SIH je primljen u WOSM (Svjetski skautski pokret), u kojemu nismo bili od davne 1938. godine.

19.9.1993 se osniva Družina izviđača zrakoplovaca "Zeppelin" Osijek

1994 godine Odred broji 106 članova u tri družine: DIZ "Vulkan", DIP "Culex" i DIZ "Zeppelin". Starješina odreda je Zdenko Popović, a načelnik Igor Miklavčić.

10.12.1994 godine je 2 godišnja skupština odreda. Odred broji 208 članova u tri družine: DIZ "Vulkan", DIP "Culex" i DIZ "Zeppelin". Skupština je održana u OŠ Mladost na Sjenjaku u Osijeku.

18.5.1995 godine je osnivanje S.D.I. "Mursa" Osijek koja je djelovala u SIH-u do 2002.

28.10 1995 godine je 3 godišnja skupština odreda. Odred broji 106 članova, a 65 nazočno. Starješina Zorislav Babić, načelnik Zlatko Nikšić.

21.12.1995. godine je Odred izviđača "Quercus" Osijek upisan u Registar društvenih organizacija (redni broj 5, knjiga VIII), na adresi Crkvena 95b, Osijek.

???1996. Amicus Naselje prijateljstva- Čepin???

10.06.1997. godine naš odred izviđača "Quercus" (sada Udruga izviđača "Slavonski hrast") je primio povodom Dana Državnosti "POVELJU ZAHVALNOSTI OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE" za predano i požrtvovano djelovanje u zaštiti i spašavanju, te zbrinjavanju ratom ugroženog stanovništva i otklanjanju posljedica ratnog djelovanja na području županije!

20.12.1997. godine Odred izviđača "Quercus " Osijek mijenja ime zbog novog pravilnika o udrugama u Udruga izviđača "Slavonski hrast" Osijek ili na engleskom jeziku The Scout Group "Quercus". Predsjednik udruge je Zlatko Nikšić, a načelnik udruge Daniel Antonović. Skupština je održana u prostorijama Gradnje.

15.9.2001.g. sve se družine transformiraju u kategorijski uređene družine osim DI "Jelen" iz Bilja zbog tendencije prerastanja u novu udrugu jednog dana. Mijenjamo i boju marame, te nam je boja udruge žuta podloga koja simbolizira žito i plodnost Slavonije s crvenim rubom koji simbolizira sve žrtve koje smo dali kako bi bili slobodni.

 

Molimo sve koji mogu nadopuniti našu povijest za pomoć, te ukoliko se potkrala  neka netočnost neka nas obavijeste i neka nam ne zamjere.

Darko Miklavčić -Leo

povratak

(povratak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek