Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Detalji o kampu
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
Zadnji put osvježeno: 10.3.2019.
 
 
webmaster:
 
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

PRIDRUŽITE NAM SE NA LJETNOM IZVIĐAČKOM KAMPU

Trajanje smjene, po 10 dana od 4. srpnja do 3. kolovoza 2019. godine.

I. smjena 4. – 14. srpnja

II. smjena 14. – 24. srpnja

III. smjena 24. srpnja - 3. kolovoza

PREUZMITE INFORMATIVNI LETAK

PREUZMITE PLAKAT

I. smjena 4. - 14.srpnja
II. smjena 14. - 24.srpnja
III. smjena 24.srpnja - 3.kolovoza
djeca od 9 do 15 godina starosti

Smještaj:
* š a t o r i
* ležajevi s posteljinom

Prehrana:
* četiri obroka dnevno

Putovanje:
* autobus: Osijek - Šibenik - Osijek
* brod: Šibenik - Prvić - Šibenik

Cijena ukupnog aranžmana:
putovanje, smještaj, prehrana, program, majica kampa, polica osiguranja
za djecu 9-15 godina starosti: 1.750,00 kn.
za članove udruge s reguliranim članskim statusom za 2019. godinu: 1.650,00 kn.

PRIJAVE I INFORMACIJE
Udruga izviđača “SLAVONSKI HRAST”
31000 OSIJEK
Kaštelanska 42-b
uredovno vrijeme ureda Udruge
četvrtkom od 18.oo do 20.oo sati

Potrebne informacije mogu se dobiti putem web stranice Udruge: www.slavonski-hrast.hr
ili na adresu e-pošte: slavonski.hrast@os.t-com.hr
ili kod voditelja izviđačkih skupina na osnovnim školama
kontakt telefoni:

091 937 5268

098 913 0796

091 431 6641

091 150 0416

098 835 329

Uplatu troškova sudjelovanja na kampu moguće je izvršiti i u obrocima, najkasnije 15 dana prije termina polaska. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun: HR 63 2390 0011 1009 6154 1 ili gotovinom u uredovnom vremenu ureda Udruge (Kaštelanska 42-b).

Prijave se primaju od 1. ožujka 2019. godine, do popunjenja smjena. Prijava će se smatrati prihvaćenom nakon uplate akontacije u iznosu od najmanje 350,00 kuna. Prava i obveze organizatora i korisnika reguliraju se Općim uvjetima organiziranja Izviđačkog ljetnog kampa.

 

O P Ć I U V J E T I
ORGANIZACIJE I PROVEDBE IZVIĐAČKOG LJETNOG KAMPA
P R V I Ć 2 0 1 9.

Općim uvjetima organizacije i provedbe Izviđačkog ljetnog kampa (ILJK) detaljnije se preciziraju odnosi Saveza izviđača Osječko-baranjske županije (Organizator) i roditelja ili staratelja djeteta - korisnika (Korisnik) prilikom prijavljivanja i korištenja ILJK.

PRIJAVA

Nakon popunjavanje prijave Korisnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete putovanja koje je prethodno pažljivo proučio.
Prijava se smatra u potpunosti prihvaćenom nakon što Korisnik:
- Popuni prijavni obrazac koji treba biti vlastoručno potpisan od strane Korisnika – putnika i korisnika – roditelja/staratelja;
- Popuni zdravstveni upitnik koji treba biti vlastoručno potpisan od strane Korisnika – roditelja/staratelja;
- Izvrši uplatu 1. obroka u iznosu od najmanje 350,00 kn.

IZNOS SUDIONIČKE KOTIZACIJE – ČLANSKOG DOPRINOSA
Iznos sudioničke kotizacije za ILJK je fiksan prema ponuđenom programu i neće se mijenjati osim u slučaju značajnijih promjena vrijednosti kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata: značajnije promjene tečaja kune prema EUR, cijene prijevoza (cestovni i pomorski).

UPLATA SUDIONIČKE KOTIZACIJE – ČLANSKOG DOPRINOSA
Sudionička kotizacije može se, nakon uplate 1. obroka, uplaćivati u obrocima prema dinamici koju odabere Korisnik.
Cjelokupni iznos sudioničke kotizacije treba biti uplaćen do polaska na putovanje.

OPIS USLUGA
Ponuđene usluge ILJK obuhvaćaju:
- Prijevoz skupine korisnika od – do mjesta naznačenog kao mjesto polaska/povratka.

- Smještaj skupine korisnika.
- Prehranu skupine korisnika za vrijeme boravka u ILJK.
- Programske sadržaje.
- Nadzor i provedbu mjera zaštite.
- Policu osiguranja.
- Majicu s obilježjima ILJK.

Prijevoz
Organizator će izvršiti prijevoz skupine korisnika od – do dogovorenog mjesta odgovarajućim posebnim turističkim autobusom atestiranim za međugradski prijevoz školske djece.
Organizator će izvršiti prijevoz skupine korisnika od – do ukrcajne luke redovitom linijom brodskog prijevoznika ovlaštenog za javni prijevoz putnika.
Organizator će osigurati odgovarajuću pratnju skupine korisnika tijekom putovanja.

Smještaj
Smještaj korisnika osiguran je u šatorima s 2 ili 3 ležaja i potrebnom posteljinom.
Raspored smještaja provesti će Organizator uz uvažavanje želja i potreba Korisnika.

Prehrana
Korisnicima je osigurana prehrana koja obuhvaća:
- Tri osnovna obroka dnevno (doručak, ručak, večera);
- Jedan dodatni obrok dnevno, između doručka i ručka ili ručka i večere;
- Suhi obroci za vrijeme organiziranog izleta;
- Suhi obrok i napitci za putovanje u povratku.
Korisnici po vlastitoj želji nose suhu hranu i napitke za vrijeme putovanja u polasku. Po dolasku na odredište korisnici trebaju svu hranu, osim originalnih pakiranja trajnih proizvoda, predati ovlaštenoj osobi Organizatora, radi zdravstvenog i ekološkog zbrinjavanja.

Programski sadržaji
Organizator osigurava provedbu programskih sadržaja koji obuhvaćaju:
- Sportske i rekreativne aktivnosti na vodi i odabranim terenima;
- Zabavne i kulturne aktivnosti;
- Stjecanje korisnih znanja i vještina iz prilagođenog programa izviđačke organizacije;
- Kreativne radionice.

Nadzor i mjere zaštite
Organizator, uz angažiranje odraslih osoba, osigurava stalni nadzor (0-24) Korisnika.
Organizator osigurava provedbu mjera zaštite:
- Opća sigurnost Korisnika tijekom putovanja i boravka na ILJK;
- Provedba mjera zdravstvene zaštite;
- Provedba higijenskih mjera;
- Provedba mjera protupožarne zaštite;
- Provedba mjera sprječavanja vršnjačkog nasilja.

Polica osiguranja
Organizator će zaključiti odgovarajuću policu osiguranja u korist Korisnika koja obuhvaća osiguranje Korisnika od posljedica nesretnog slučaja:
- Lom kostiju;
- Trajni invaliditet;
- Smrtni slučaj.

Majica s obilježjima ILJK
Organizator će za svakog Korisnika osigurati odgovarajuću „T-shirt“ majicu s obilježjima ILJK u skladu s veličinom (brojem) koji Korisnik navede u svojoj prijavi.
Majice će Korisnicima biti uručene po dolasku na mjesto održavanja ILJK.
Vrijednost majice sadržana je u iznosu uplaćene kotizacije i Korisnik nema obvezu povrata iste Organizatoru.

ODUSTAJANJE KORISNIKA
Korisnik od ugovorenog putovanja može odustati bilo kada. Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti Organizatoru. Datum zaprimanja pisanog otkaza čini osnovu za eventualni obračun troškova vezanih uz odustajanje. Puni iznos uplaćene akontacije može se isplatiti u slučaju da do odustajanje dođe najkasnije 30 dana prije polaska odabrane smjene. U slučaju odustajanja unutar 30 dana, računajući od početka smjene, Organizator zadržava iznos uplaćene rezervacije (350,00 kn.), a preostali iznos uplata vraća se korisniku.

PRTLJAGA
Prtljaga – osobna oprema se prevozi na rizik Korisnika.
Osobna oprema Korisnika treba minimalno sadržavati predmete koje Organizator navede u naputku koji će Korisnicima biti prezentiran nakon izvršene prijave.
Organizator preporučuje pakiranje osobne opreme u naprtnjaču (ruksak).
Osobna prtljaga ne bi trebala biti teža od težine koju Korisnik sam može ponijeti.
Organizator ne odgovara za gubitak i/ili nestanak osobnih predmeta Korisnika.

NOVAC
Novčani iznos „džeparca“ koji korisnik nosi za svoje osobne potrebe ne bi trebao biti veći od pretpostavljene potrošnje u iznosu od najviše 15,00 do 30,00 kuna dnevno.
Odgovarajući novčani iznos Korisnik može pohraniti kod odgovorne osobe Organizatora koja će imati obvezu čuvanja i izdavanja jedan puta dnevno, u utvrđeno vrijeme (uz potpis).

OSOBNI DOKUMENTI
Korisnik je obvezan ponijeti slijedeće osobne dokumente:
- Osobnu iskaznicu (ako mu je izdana);
- Iskaznicu zdravstvenog osiguranja;
- Člansku iskaznicu izviđačke udruge u kojoj je upisan u registar članova (svim Korisnicima koju nemaju članske iskaznice, ista će biti izdana nakon popunjavanja prijave za sudjelovanje);
- Suglasnost roditelja/staratelja za boravak u ILJK (ukoliko suglasnost nije ranije predana Organizatoru).
- Popunjen i ovjeren zdravstveni upitnik (ukoliko isti nije ranije predan Organizatoru).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Korisnik (odnosno roditelj/staratelj) osobne podatke daje dragovoljno.
Osobni podaci Korisnika potrebni su u procesu realizacije ugovorene usluge i koristiti će se za daljnju međusobnu komunikaciju Korisnika i Organizatora. Osobni podaci Korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

FOTOGRAFIJE
Korisnik (odnosno roditelj/staratelj) daje privolu da se fotografije snimljene tijekom ILJK mogu koristiti u svrhu promidžbe aktivnosti Organizatora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Popunjavanjem i potpisivanjem prijave za sudjelovanje na ILJK Korisnik (roditelj/staratelj) potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Općih uvjeta organizacije i provedbe ILJK, te da iste prihvaća.

POPUSTI
Više korisnika iz iste obitelji

Ukoliko se iz iste obitelji za odlazak na ILJK prijavljuje više korisnika koji imaju obvezu uplate punog iznosa kotizacije, ukupna se obveza za drugog i svakog slijedećeg korisnika umanjuje za 25 %

Jedan korisnik boravi u više smjena

Ukoliko jedan korisnik boravi u više smjena, obveza za svaku narednu (drugu/treću…) smjenu umanjuje za 30 %


Napomena:
Popusti se računaju na osnovicu u iznosu od 1.650,00 kn.
Razlika do iznosa od 1.750,00 kn. predstavlja članarinu na koju se ne može ostvariti popust.


Osijek, veljača 2019.

SAVEZ IZVIĐAČA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

P r e d s j e d n i k:

Antun Šimić 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
Sponzor web stranica:
 
     
     
     
 
Pišite nam!
E-mail:
 
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek