Brđani

PROGRAMSKE OSNOVE

 • potpora u radu mlađim kategorijama članova;
 • nenametljivo podupiranje demokratskih odnosa među mladima;
 • skrb za uklopljenost organizacije u društvenu zajednicu, zakonitost njezina djelovanja i poštivanje normi ponašanja;
 • pomoć u razvitku slobodne i odgovorne svijesti mladih;
 • skrb za materijalni opstanak i razvitak izviđačke organizacije;
 • pružanje osobnog pozitivnog primjera u ukupnom životu i radu;
 • privrženost odgojnom radu s djecom i življenju u prirodi i s prirodom.
  ČLANSTVO I OBLIK ORGANIZIRANJA
 • MLAĐI BRĐANI – SENIORI
  u dobi od 21 do 26 godina starosti
 • STARIJI BRĐANI – VETERANI
  u dobi preko 27 godina starosti

Organizacijski oblik u kojem brđani ostvaruju svoje programske i društvene aktivnosti jest
KLUB BRĐANA
Klubovi brđana, u pravilu, djeluju u okviru udruge izviđača. Klub ima svoj naziv, znak i zastavu, u skladu s odredbama Pravilnika SIH.

OSNOVNA NAČELA I METODE RADA

 • okrenutost prirodi
 • rad s mlađim članovima
 • humani principi skautizma
  -druževna i društvena uloga kluba
 • međunarodni skautizam
 • prirodnjaštvo i pedagogija kao stručni rad
 • odrasli kao potpora i pozitivan primjer mladima

OBLICI RADA

 • Sastanci kluba
 • Svečanosti kluba
 • Igre i natjecanja
 • Izleti
 • Putovanja
 • Logorovanja
 • Radno-privređivačke aktivnosti
 • Humanitarne aktivnosti
 • Ekspedicije
 • Stručna predavanja
 • Društvene večeri
 • Programski rad s mladima
 • Skautska razmjena i suradnja