Članarina

       Skupština izviđača „Slavonski hrast“ Osijek, na svojoj 30. redovnoj sjednici, dana 18.02.2023.g. donosi, sukladno Članku 20. točka 1. Statuta udruge 

 

Odluku o visini članarine

 

     Svaki član/ica Udruge ima obvezu, sukladno Statutu udruge izviđača „Slavonski hrast“ Osijek, plaćati članarinu.

     Visina članarine svakog člana/ice  iznosi  22,00 EUR-a godišnje.

     Ukoliko iz jedne obitelji (kućanstva) ima dva ili više članova isti plaćaju obiteljsku članarinu koja iznosi 15,00 EUR. po članu godišnje.

     Budući da je Udruga učlanjena u nacionalni savez „Savez izviđača Hrvatske“ Zagreb, dio članarine u iznosu od 12.00 EUR-a godišnje uplaćuje se na ime članarine tom Savezu, iz dijela članarine svakom članu/ici pripada pravo na izviđačku knjižicu, policu kolektivnog osiguranja na izviđačkim aktivnostima te ostale pogodnosti koje proizlaze iz članstva u SIH-e

 Svaki član može odabrati sljedeće modele plaćanja članarine, kako slijedi:

1.    Plaćanje u jednokratnom iznosu najkasnije do 15.3. za tekuću godinu u punom iznosu

2.    Plaćanje u dvije ili tri rate od kojih posljednja mora biti do 15.03. tekuće godine

    

     Članarina se uplaćuje na IBAN udruge HR63 2390 0011 1009 6154 1. Prilikom plaćanja obvezno je navesti u opisu ime i prezime člana  s naznakom za koju godinu se plaća članarina. (primjer: Žirko Hrastić- Članarina – 2023).

Novoupisani članovi prilikom PRISTUPANJA udruzi plaćaju i UPISNINU u iznosu od 15,00 EUR-a poletarci, a 25,00 EUR-a izviđači u jednokratnom iznosu na IBAN udruge HR63 2390 0011 1009 6154 1 Prilikom plaćanja obavezno u opisu plaćanja navesti: ime i prezime – upisnina – godina

(primjer: Žirko Hrastić – Upisnina – 2023). Iz upisnine članu/ici pripada pravo na jednu izviđačku Polo majicu (poletarci), odnosno izviđačku košulju (izviđači) sa svim pripadajućim oznakama (pri pristupanju) i izviđačku maramu (nakon danog obećanja/zavjeta).

Ova Odluka donesena je 18.02.2023. a stupa na snagu od 01.01.2023 godine i važi do opoziva.

Donošenjem ove odluke dosadašnja odluka prestaje važiti i stavlja se van snage.

U Osijeku 18.02.2023.g.                                                                                                                            Predsjednik radnog predsjedništva

                                                                                                                                                                        Zlatko Nikšić-Nikša