Članarina

Članarina za 2021. iznosi:

– pojedinačna 150,00 HRK

– obiteljska (ukoliko je 2 ili više člana iz iste obitelji) 100,00 HRK po članu obitelji

– upisnina (za nove članove: članarina, iskaznica, marama, uniforma i amblem udruge) -nije odlučeno

Članarinu je potrebno uplatiti do 28. 2. 2021., a oni koj se učlane naknadno i plate članarinu idu u procesu doregistracije.

Članarinu je najbolje da uplatite na IBAN račun:

HR6323900011100961541

Udruga izviđača “Slavonski hrast” Osijek

Poziv na broj: 2021

Razlog: članarina udruge 2021 IME I PREZIME člana