Impressum

Adresa ureda: GČ “Jug II” Kaštelanska 42 b, 31000 Osijek, Hrvatska

Uredovno vrijeme udruge je svaki četvrtak od 18 do 19h, telefon ureda 031/561-235.

Adresa udruge: Crkvena 95 b, 31000 Osijek, Hrvatska
Telefon : 031/508-140
E-mail: slavonski.hrast@os.t-com.hr
URL: www.slavonski-hrast.hr
MB: 1165895
OIB: 59897517418

Žiro račun: HPB d.d. HR63 2390 0011 1009 6154 1

IBAN: HR6323900011100961541

SWIFT code: HPBZHR2X

Osobe za kontakt

ČLANSTVO : 99 člana u 2022.
Suradnici i volonteri : 15
Stručni savjetnici : 5 (profesori, izviđački instruktori)

DJELATNICI : 0

SVRHA
Svrha udruge je da okupljanjem djece i mladeži pridonosi njihovom razvoju na dostizanju punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinaca, kao odgovornih građana i kao članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.

CILJANA SKUPINA
Djeca i mladi bez obzira na podrijetlo, rasu i vjeru.

SADAŠNJE AKTIVNOSTI
– organiziranje različitih izviđačkih oblika boravka u prirodi za članove, djecu i mlade grada Osijeka, a s ciljem pružanja mogućnosti za boravkom u prirodi i savladavanjem osnovnih tehnika boravka, preživljavanja i orijentacija na zabavan i djeci/mladima prilagođeni način

– ljetni kamp
– eko radionice za djecu i mlade grada Osijeka, s ciljem stvaranja ekološke svijesti o okolišu i mogućnostima doprinosa svakog pojedinca

PRETHODNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI
– Sudjelovanje u aktivnostima lokalne i gradske zajednice (Dan gradske četvrti, Dan grad Osijeka, Osječke ljetne noći, Svjetski dan športa, Zemlja bez granica,…
– Organizacija logorovanja i zimovanja za djecu i mlade
– Edukacija mladih i odraslih voditelja
– Kontinuirani rad s djecom i mladima

– Betlehemsko svjetlo na području Osijeka, Slavonije i Baranje

– Suradnja s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti vezano uz orijentaciju