Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Službene obavijesti:
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 23. 2. 2021.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Uredovni dan udruge je četvrtkom od 18 do 20 sati
u prostorijama Gradske četvrti Jug II, Kaštelanska 42 b, Osijek.

(osim praznicima, srijedom u isto vrijeme)

telefoni: 091/7521414

031/561-235
Članovi, roditelji i zainteresirani dođite. Čekamo Vas.

 

 

28. Redovna izborna godisnja skupstina Udruge izviđača ''Slavonski hrast'' Osijek
Po¹tovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete 28. Redovnoj izbornoj godi¹njoj skup¹tini
Udruge izviđača ''Slavonski hrast''
koja će biti odr¾ana u ponedjeljak 22. veljače 2021. godine,
u prostorijama Doma tehnike, Kri¾aničev trg 1 (Tvrđa)
s početkom u 18.oo sati

Za Skup¹tinu se predla¾e slijedeći

d n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skup¹tine i riječ Predsjednika udruge
• intoniranje himni RH i SIH
2. Usvajanje dnevnog reda Skup¹tine
3. Izbor radnog predsjedni¹tva
4. Izbor radnih tijela skup¹tine
4.1. Verifikacijske komisije;
4.2. Kandidacijske komisije;
4.3. Ovjerovitelja zapisnika
5. Podno¹enje izvje¹ća:
5.1. o radu Udruge za 2020. godinu;
5.2. o financijskom poslovanju Udruge u 2020. godini;
5.3. o stanju inventara Udruge (izvje¹će ekonoma);
5.4. o radu Nadzornog odbora
6. Izvje¹će Verifikacijske komisije
7. Rasprava o podnesenim izvje¹ćima i usvajanje izvje¹ća
8. Davanje razrje¹nice Upravi udruge
9. Izvje¹će-prijedlog Kandidacijske komisije
10. Izbor tijela Udruge za slijedeće mandatno razdoblje
10.1. Predsjednika udruge
10.2. Načelnika udruge
10.3. Uprave udruge
10.4. Nadzornog odbora
10.5. Savjeta udruge
11. Prijedlog Plana rada udruge za 2021. godinu
(rasprava i usvajanje)
12. Prijedlog Financijskog plana udruge za 2021. godinu
(rasprava i usvajanje)
13. Priznanja i odlikovanja
(prijedlozi i dodjela)
14. Pitanja i prijedlozi
15. Zatvaranje Skup¹tine

U očekivanju Va¹eg sudjelovanja u radu Skup¹tine, s izviđačkim pozdravom

B u d i p r i p r a v a n !

Predsjednik Udruge :
Zlatko Nik¹ić-Nik¹a
22 Feb 2021 by Lija


Content Management Powered by CuteNews

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
Ne zaboravi:
 
plati članarinu za 2021.

pazimo na epidemiološke mjere

     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek