Izviđački izazov 2011

Kratki opis projekta:

Izviđači, okrenuti aktivnostima života i boravka u prirodi, spremni su – u ulozi organizatora, logističke
podrške i aktivnog sudjelovanja izviđačkih voditelja u organiziranju izvanučioničke (terenske) nastave
i slobodnog vremena djece – ponuditi provedbu programa neformalnog obrazovanja, organiziranja
rekreacije i odmora djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta. Slijedeći skautska-izviđačka načela,
metode i oblike rada provođenjem ovog projekta omogućiti će se većem broju djece da na zanimljiv i
atraktivan način razvija svoj aktivan odnos prema prirodi, stječe nova znanja i vještine, proširuje svoja
znanja o zavičaju, gradi pozitivne stavove o međusobnim odnosima u kolektivu, stječe i dopunjuje
potrebna znanja u okviru redovitog programa osnovnoškolskog obrazovanja i jača duhovnu
komponentu odgoja mladih.
Sadržaji projekta vrlo dobro korespondiraju sa školskim obrazovnim programima i kao takvi služe kao
njihova nadopuna ili terenska nastava.