Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
DAN PLANETE ZEMLJE - TJEDAN HODANJA
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 20.9.2008.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
DAN PLANETE ZEMLJE


Zemljopisno područje provedbe
projekta/programa: grad Osijek (okolica)


Trajanje projekta: 19. - 22. travnja 2008.


Kratak opis projekta:

Izviđači, članovi Udruge, okrenuti aktivnostima života i boravka u prirodi, slijedeći skautska-izviđačka načela i oblike
rada, provođenjem ovog projekta dati će svoj doprinos obilježavanju Dana planete Zemlje i time javno iskazati svoju
spremnost za aktivno sudjelovanje u promicanju zdravog života, pozitivnog odnosa prema očuvanju prirodnog okoliša i
mjerama koje lokalna i šira zajednica poduzimaju na području održivog razvoja.


Opis problema/potreba:

Udruga izviđača „Slavonski hrast“ prepoznala je potrebu stalnog angažiranja na promoviranju zaštite prirode. Obzirom da je ugroženost prirodnog okoliša od strane različitih štetnih utjecaja neprestano prisutna potrebno je stalno podsjećati sve subjekte na potrebu smanjenja zagađivanja i poduzimati različite aktivnosti da se negativni utjecaji zagađivanja smanje. Različite udruge u tom smislu, iako same ne mogu riješiti taj problem, trebaju poduzimati akcije kroz čije sadržaje će podsjećati na problem i vlastitim primjerom ukazivati lokalnoj zajednici da i najmanji pozitivni pomak može biti izuzetno koristan u skladu sa sloganom: „Misli globalno – djeluj lokalno !“. Uloga djece i mladeži u tome je izuzetno važna: prvo, navikavamo ih da se odgovorno odnose prema zaštiti okoliša i vrlo rano shvate potrebu za njegovim očuvanjem; i drugo, primjer djece i mladeži u akciji može pozitivno utjecati na razmišljanja i ponašanja odraslih, osobito onih koji su po svojoj dužnosti i ulozi u društvu odgovorni za zaštitu prirode.


Ciljevi:

a) Opći ciljevi:
Edukacija djece u prirodi i o prirodi, usvajanje spoznaje o potrebi zaštite i čuvanja prirode, stjecanje novih znanja i vještina kroz igru, usvajanje osjećaja pripadnosti kolektivu.

b) Specifični ciljevi:
Promocija izviđačkog programa i aktivnosti, osobito onog dijela koji ima naglasak na zaštiti i čuvanju prirodne sredine.
Fizičke aktivnosti djece u prirodi, upoznavanje flore i faune zavičaja.
Usvajanje spoznaje o potrebi društveno korisnog rada u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete okoliša i životne sredine.
Ostvarivanje ovih ciljeva treba pridonijeti odgoju i obrazovanju djece i mladeži, formiranju njihovih pozitivnih opredjeljenja za odgovorno ponašanje u prirodi, te jačanju društvene uloge izviđačkog pokreta u lokalnoj zajednici.


Aktivnosti:

Projekt će biti ostvaren kroz tri osnovna oblika aktivnosti od kojih svaki ima svoje karakteristične sadržaje. Ovi programski sadržaji realizirati će se tijekom tjedna u kojem se obilježava Dan planete Zemlje, 22. travnja:

1. RADIONICA – RECIKLIRANJE PAPIRA

Radionica će se organizirati za djecu uzrasta od I do IV razreda osnovne škole s programom koji će obuhvatiti slijedeće sadržaje:

a) Tehnologija recikliranja starog papira
b) Izrada čestitki iz recikliranog papira s porukama o potrebi čuvanja i zaštite prirode
c) Bojanje i sušenje čestitki
d) Prilagođeno predavanje o potrebi recikliranja papira radi čuvanja drveća
e) Ocjenjivanje izrađenih čestitki
f) Objava rezultata i dodjela medalja

2. AKCIJA ČIŠĆENJA NASELJA „CLEAN UP THE WORLD“

Akcija će se organizirati za djecu uzrasta od V do VIII razreda osnovne škole s programom koji će obuhvatiti slijedeće sadržaje:

a) Pronalaženje i prepoznavanje otpada
b) Prikupljanje otpada na unaprijed određenoj lokaciji
c) Obavješćivanje nadležnih službi o potrebi odvoza prikupljenog otpada
d) Upoznavanje s tehnologijama reciklaže i mogućnostima korištenja otpada kao korisne sirovine


3. BICIKLIJADA „U POTRAZI ZA…“

Akcija će se organizirati za članove Udruge starije od 12 godina s programom koji će obuhvatiti slijedeće sadržaje:

a) Crtanje na kredom pločniku s porukama o potrebi zaštite i čuvanja prirodnog okoliša
b) Vožnja biciklom u organiziranoj koloni po edukativnoj EKO stazi od Pampasa do ušća rijeke Karašice
c) Prikupljanje podataka o „divljim“ deponijama otpada (utvrđivanje lokacije, ucrtavanja na kartu – plan kretanja, fotografiranje)
d) Uređivanje mjesta izleta
e) Vožnja kanuima po rijeci Dravi i rijeci Karašici s prikupljanjem uzoraka vode
f) Predavanje „Deset savjeta za bolji svijet“
g) Korištenje i kontrola vatre u prirodi


Očekivani rezultati:

Podizanje razine ekološke svijesti kod vlastitog članstva, djece, mladeži i odraslih.
Usvajanje svijesti o potrebi uklanjanja, razvrstavanja i korištenja (recikliranja) otpada.
Fizička aktivnost djece i mladeži u prirodi.
Detektiranje i dokumentiranje podataka o „divljim“ deponijama otpada.


Ciljna skupina:

Ciljna skupina koja će biti obuhvaćena sadržajima ovog projekta su djeca i mladež.

Očekivani broj sudionika-korisnika: 150
(svaka aktivnost po 50 sudionika)


Evaluacija projekta/programa:

Evaluacija projekta radit će se u više kategorija:

a) Ostvareni rezultati u broju angažirane populacije iz ciljane skupine;
b) Angažiranost i interes sudionika u realizaciji programskih sadržaja;

Osobe odgovorne za provedbu projekta/programa:

Projekt će voditi tim izviđačkih instruktora s potrebnim iskustvom i međunarodnim licencama:

1. Jurišić Dario, izviđački instruktor, državni načelnik za naobrazbu SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1987.g. student, r.1980.g.
2. Igor Miklavčić, izviđački instruktor, načelnik Udruge, član izv.org. od 1986.g., profesor-asistent na Filozofskom fakultetu u Osijeku, r.1976.g.
3. Darko Miklavčić, izviđački instruktor, županijski povjerenik SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1986.g., SSS, zaposlen, r.1974.g.
4. Zdenko Popović, izviđački instruktor, član državnog tima za „Plavi program“ SIH, dopredsjednik Udruge, član izv.org. od 1964.g., SSS, nezaposlen, r.1951.g.
5. Stanko Horvat, izviđački instruktor, član Vijeća SIH, zamjenik načelnika Udruge, član izv.org. od 1994.g., student, r.1985.g.
- voditelj projekta -
6. Tanja Vujasinović, izviđački instruktor, član tima za naobrazbu SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1995.g., VSS, odgajatelj u dječjem vrtiću, r.1984.g.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek