Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
KREIRAJMO BOLJI SVIJET
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 20.9.2008.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
KREIRAJMO BOLJI SVIJET


Zemljopisno područje provedbe
projekta/programa: grad Osijek (okolica)


Trajanje projekta: siječanj - travanj 2008.


Kratak opis projekta:

Primarni cilj projekta je permanentna edukacija volontera za rad s djecom implementirana kroz praksu izviđačkih voditelja. Aktivnost se odvija kroz tri seminara, jedno druženje i održavanje aktivnosti od strane korisnika.
Seminari su podijeljeni u tri teme:
a) organiziranje dječjih skupina, izvannastavne i izvanučioničke aktivnosti i osnivanje udruge u teoriji – 3 školska sata;
b) psihofizičke osobine djece po uzrastu, vrste izviđačkih aktivnosti, atraktivnost aktivnosti – 3 školska sata;
c) projektni pristup, organiziranje aktivnosti za djecu i mlade – 3 školska sata,
Na druženju će se odvijati konzultacije i ocjenjivanje projekta od strane samih korisnika.
Najbolje ocijenjeni projekt će se provesti uz nadzor organizatora, za ciljanu skupinu: djeca i mladi.
Korisnici su volonteri stariji od 16 godina: voditelji izviđačkih aktivnosti, zainteresirani građani, nastavnici koordinatori, studenti, mladež 16 +, djeca i mladež uzrasta 12-17 godina.


Opis problema/potreba:

Svjedoci smo prava djece (povelja UNICEF), no i gotovo svakodnevnih povreda istih. Isto tako smo i svjedoci negativnog adolescentnog ponašanja. Mediji se lakše okreću negativnim utjecajima, dok pozitivne aktivnost prolaze uglavnom nezapaženo. Zbog brzog tempa života roditelji ne provode dovoljno vremena s djecom, zaboravljaju važnost igre i izleta u prirodu, osim toga školske aktivnosti ne pružaju dovoljno raznolikih izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti. U gradu djeluje mnoštvo udruga i institucija s programom za djecu i mladež, kojima bi se uz pomoć ovakve edukacije i eventualnog približavanja aktivnosti u prirodi moglo pomoći u snalaženju i pristupu u radu s djecom i mladima, te veći angažman medija za takve pozitivne aktivnosti, a pogotovo ako su djeca uključena u projektni pristup uz nadzor odraslih voditelja.


Ciljevi:

a) Opći cilj:
Veći angažman udruga, voditelja, studenata, nastavnika i građana u aktivnostima s djecom i mladima, ističući pritom pozitivne potrebe djece i mladih kroz edukaciju osoba od kojih se očekuje potpora u projektnom pristupu realizaciji aktivnosti.

b) Specifični ciljevi:
Približavanje izviđačkih principa, metoda rada, organizacije, programa i projektnog pristupa izviđača u ostvarivanju općeg cilja.
Edukacija nastavnika i zainteresiranih osoba za izvannastavne i izvanučioničke aktivnosti.

Suradnja udruga na ostvarivanju zajedničkih interesa u odgoju mladih osoba.

Uključivanje djece i mladih u kreiranje programa za njih same.


Aktivnosti:

Sami seminari (ukupno 3) odvijati će se u uredu Udruge (Udruga je korisnik prostorija Gradske Četvrti JUG 2), Visokoj učiteljskoj školi u dogovoru s voditeljem katedre, na kraćim izletima i poludnevnim aktivnostima Udruge u prirodi, a sami prijedlozi projekta – proistekli na seminaru će se bodovati, te će se najbolji projekt u skladu s određenim financijskim planom i realizirati u travnju 2008.
Navedene aktivnosti nisu sudionicima uvjetovane članstvom u izviđačkom pokretu, a zainteresirane osobe dobit će i dodatnu mogućnost usavršavanja u sklopu školovanja izviđačkih voditelja od strane Saveza izviđača Hrvatske kroz tečajeve: za voditelje višednevnih aktivnosti i voditelje izletničkih družina i programskih instruktora. Sudjelovanje u radu ovih tečajeva i stjecanje odgovarajuće licence uvjetovano je članstvom u izviđačkom pokretu (organizaciji).


Očekivani rezultati:

Od realizacije ovog projekta očekuje se podizanje razine edukacije i suradnje gradskih udruga, obrazovnih institucija, građana i medija na raznolikosti aktivnosti namijenjenih djeci i mladima.
Angažman volontera u ostvarivanju zajedničkog interesa: obrazovanju mladih ljudi za angažiranje njihovog punog fizičkog, umnog, društvenog i duhovnog potencijala, kao pojedinaca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.


Ciljna skupina:

Projekt je prvenstveno namijenjen mladima (16+), ali je otvoren svima koji mogu pridonijeti boljem i sadržajnijem ostvarivanju programskih aktivnostima za djecu i mlade: volonteri, studenti, nastavnici, građani, članovi i voditelji udruga koje okupljaju djecu i mladež.
Krajnji korisnici su djeca i mladi koji će provesti jedan dan u aktivnosti koja proistekne iz projektnog pristupa korisnika s održanih seminara.
Sveukupan predviđeni broj korisnika je 200, od čega je 50 planirani broj sudionika seminara, a 150 posrednih korisnika odabranog projekta.


Evaluacija projekta/programa:

Uspjeh projekta iskazat će se na slijedeće načine:

a) Evaluacija projekta od strane voditelja aktivnosti – služi za eventualne izmjene pravila ili vođenja aktivnosti, a iskazuje se u odazivu korisnika kroz predviđene aktivnosti.

b) Evaluacija aktivnosti od strane korisnika putem evaluacijskog listića – ankete.

c) Transparentno trošenje sredstava prikazano po etapama na Internet stranicama Udruge www.slavonski-hrast.hr, a korisnicima će biti omogućeno i korištenje komentara i dogovora na istim stranicama, radi dodatnih prikupljanja utisaka i konzultacija.

d) Djeca i mladi kao krajnji korisnici projekta ispunit će anketu o utiscima održane aktivnosti u prirodi.

e) Osim ovih prikupljenih podataka glasnogovornik projekta će pružati dodatne informacije u suradnji s medijima, koje će se sakupljati u svrhu glavnog izvješća o projektu.

f) Svi planovi aktivnosti proizašli iz seminara projektnog pristupa, zajedno sa svim ostalim prikupljenim podacima, izvješćem, člancima i fotografijama, u elektronskom obliku izdat će se na CD/DVD mediju i uz uvjerenje o sudjelovanju, podijelit korisnicima projekta i osobama iz obveza projekta.

Osobe odgovorne za provedbu projekta/programa:

Projekt će voditi tim izviđačkih instruktora s potrebnim iskustvom i međunarodnim licencama:

1. Darijo Jurišić, izviđački instruktor, državni načelnik za naobrazbu SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1987.g. student, r.1980.g. volonter od 1993.g. volonterski angažman: SIH, PRONI Centar Osijek, ŠD „Pravos“.
2. Igor Miklavčić, izviđački instruktor, načelnik Udruge, regionalni voditelj tima za program SIH, član izv.org. od 1986.g., profesor-asistent na Filozofskom fakultetu u Osijeku, r.1976.g. volonter od 1988.g. volonterski angažman: SIH, Astronomsko društvo Valpovo, UOPHBDR Osijek.
3. Darko Miklavčić, izviđački instruktor, županijski povjerenik SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1986.g., SSS, grafički dizajner, turistički djelatnik, r.1974.g. volonter od 1988.g. volonterski angažman: SIH, IAESTE, UOPHBDR Osijek.
- voditelj projekta -
4. Stanko Horvat, izviđački instruktor, član Vijeća SIH, zamjenik načelnika Udruge, član izv.org. od 1994.g., student, r.1985.g.završen tečaj za eko-animatora Apetlon 98 – Austrija, volonter od 1994.g. volonterski angažman: SIH.
5. Tanja Vujasinović, izviđački instruktor, član tima za naobrazbu SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1995.g., VSS, odgajatelj u dječjem vrtiću, r.1984.g. volonter od 1995.g. volonterski angažman: SIH.

Voditeljima iz redova Udruge će u izvedbi projekta pomagati i izviđački volonteri – instruktori s područja Zagreba, Splita i Rijeke.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek