Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Izletničke družbe pri osnovnim školama 2009
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 1.6.2005.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Naziv projekta: IZLETNIČKE DRUŽBE PRI OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zemljopisno područje provedbe projekta: Grad Osijek i okolica

Trajanje projekta: tijekom cijele godine 2009.

Kratak opis projekta :
Izviđači, okrenuti aktivnostima života i boravka u prirodi, spremni su – u ulozi organizatora, logističke podrške i aktivnog sudjelovanja izviđačkih voditelja u organiziranju slobodnog vremena djece – ponuditi provedbu programa neformalnog obrazovanja, organiziranja rekreacije i odmora djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta. Slijedeći skautska-izviđačka načela, metode i oblike rada provođenjem ovog projekta omogućiti će se većem broju djece da na zanimljiv i atraktivan način razvija svoj aktivan odnos prema prirodi, stječe nova znanja i vještine, proširuje svoja znanja o zavičaju, gradi pozitivne stavove o međusobnim odnosima u kolektivu i jača duhovnu komponentu odgoja mladih.

Opis problema/potreba:
Izleti na koje odlaze djeca osnovnoškolskog uzrasta najčešće su organizirani kao i putovanja za odrasle, rutinsko obilaženje pojedinih mjesta (najčešće kulturnih ili povijesnih znamenitosti) s profesionalnim vodičem i u organizaciji turističke agencije. Vrlo malo prostora i vremena ostaje za sadržaje u kojima su djeca neposredni sudionici, a ne samo pasivni promatrači - gledatelji i slušatelji. Osim toga nije zanemariv ni iznos koji roditelji trebaju odvojiti za ovakve sadržaje. Bez namjere da bude isključiva alternativa dosadašnjoj praksi ovaj projekt treba biti zanimljiva nadopuna odgojno-obrazovnim sadržajima osnovne škole. Boravkom u prirodi, učenjem kroz igru i različita natjecanja djeca će ujedno savladavati i dio školskog programa (gradiva) bez osjećaja opterećenja i prisile. Projekt je izveden i prošlih godina, te se pokazao vrlo uspješnim.

Ciljevi:
a) Opći cilj:
Edukacija djece u prirodi i o prirodi, usvajanje spoznaje o potrebi zaštite i čuvanja prirode, stjecanje novih znanja i vještina kroz igru, usvajanje osjećaja pripadnosti kolektivu.

b) Specifični ciljevi:
Promocija izviđačkog programa i aktivnosti, pokretanje izletničkih družbi na osnovnim školama i gradske izletničke lige, prevencija od negativnih utjecaja života u gradu, pomoć nastavnicima u izvođenju školskog programa nižih i viših razreda osnovne škole. Fizičke aktivnosti djece u prirodi, upoznavanje flore i faune zavičaja. Jačanje duhovne komponente u ukupnom odgoju mladih.

Ostvarivanje ovih ciljeva treba doprinijeti odgoju i obrazovanju djece, formiranju njihovih pozitivnih opredjeljenja i karakteristika, te jačanju društvene uloge izviđačkog pokreta u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti:
Projekt će biti ostvaren kroz tri osnovna oblika aktivnosti od kojih svaki ima svoje karakteristične sadržaje. Ovi programski sadržaji odvijaju se u kontinuitetu, tijekom cijele godine, i međusobno se nadopunjuju:

1. ORGANIZIRANJE IZLETA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA POD NAZIVOM
„JEDAN DAN S IZVIĐAČIMA U PRIRODI“

Izleti će se organizirati kao jednodnevni izlasci u prirodu u proljetnom razdoblju (III-VI mj.) s programom koji će obuhvatiti slijedeće sadržaje:

a) Upoznavanje s osnovnim pojmovima o orijentaciji u prirodi
b) Upotreba sredstava za orijentaciju (kompas i karta)
c) Kretanje zadanom stazom i pronalaženje kontrolnih točaka
d) Podizanje šatora i uređenje zaklona
e) Korištenje vatre i protupožarna zaštita u prirodi
f) Signalizacija i prijenos poruka pomoću zastavica
g) Osnove streličarskog sporta
h) Rekreativne igre u prirodi

2. NATJECATELJSKI DIO PROGRAMA POD NAZIVOM „PRIHVATITE IZAZOV“

Ova će se aktivnost realizirati u jesenskom razdoblju (IX-X mj.) kao natjecanje po posebno prilagođenim propozicijama i prema programu koji predstavlja kontinuitet sa sadržajima obrađenim na proljetnim izletima u formi natjecanja ekipa koje će biti sastavljene od 5-6 članova, istog uzrasta i različitog spola, a obuhvatiti će slijedeće sadržaje:

a) prolazak zadane staze uz pomoć karte i kompasa
b) pronalaženje obilježenih kontrolnih stanica i cilja
c) izvršavanje zadataka na kontrolnim stanicama:
c-1) paljenje vatre na starinski način, bez žigica i upaljača
c-2) gašenje vatre
c-3) prolazak ekipe kroz poligon s postavljenim preprekama
c-4) eko-radionica (izrada herbarija)
c-5) traženje zakopanog blaga na cilju
d) izviđačke igre (za vrijeme ocjenjivanja izvršavanja zadataka i obrade rezultata)

3. ZAVRŠNA GODIŠNJA AKCIJA „BETLEHEMSKO SVJETLO“

U tradicionalnu akciju Saveza izviđača Hrvatske, koja ima i međunarodni karakter, Udruga će se ove godine uključit is većim brojem sudionika, angažirajući svoje članstvo i svu djecu koja će biti obuhvaćena cjelogodišnjim programom projekta „IZLETNIČKE DRUŽINE PRI OSNOVNIM ŠKOLAMA“. Program ove aktivnosti obuhvatit će slijedeće sadržaje:

a) preuzimanje Betlehemskog svjetla u Beču
b) donošenje Betlehemskog svjetla u Osijek
c) raznošenje Betlehemskog svjetla po župama, javnim ustanovama i domovima u gradu Osijeku
d) središnja manifestacija svečanog unošenja Betlehemskog svjetla u jednu od župnih crkvi u Osijeku
e) odnošenje Betlehemskog svjetla u hrvatska sela zapadne Vojvodine i južne Mađarske


U svim navedenim aktivnostima programske sadržaje s djecom realizirati će izviđački voditelji i instruktori prema posebnim programima Saveza izviđača Hrvatske i Međunarodne skautske organizacije (WOSM).
Logističku potporu u organizaciji prijevoza, prehrane i sigurnosti djece pružiti će volonteri - odrasli članovi Udruge.

Očekivani rezultati:
Povećanje interesa djece za aktivan boravak u prirodi i aktivno članstvo u izviđačkoj organizaciji.
Usvajanje novih znanja i vještina kao nadopune redovitog školskog programa.
Razvoj timskog i natjecateljskog duha, prepoznavanje potrebe za suradnjom i međusobnim pomaganjem.
Poboljšanje razine izletničke kulture i ponašanja u prirodi.
Prezentacija i približavanje izviđačkog programa i izviđačkih aktivnosti većem broju djece.
Stvaranje pretpostavki za pokretanje izviđačkih družina u novim sredinama unutar lokalne zajednice.
Afirmacija izviđačke organizacije kao društveno korisnog pokreta mladih i za mlade.
Upoznavanje djece s potrebom izgradnje međusobnih odnosa tolerancije i mira.
Stvaranje spoznaje o korisnosti vlastitog angažiranja za dobrobit lokalne zajednice promoviranjem i afirmiranjem duhovnih vrijednosti u odnosu na materijalne.

Ciljna skupina:
Ciljna skupina koja će biti obuhvaćena sadržajima ovog projekta su djeca osnovnoškolskog uzrasta, Planirani broj škola obuhvaćenih programom: 5
Očekivani broj sudionika-korisnika: 700-1000 djece

Evaluacija projekta/programa (Navedite što će biti pokazatelji uspješnosti projekta, koje ćete informacije o postignutom uspjehu prikupljati i na koji način.):
Evaluacija projekta radit će se u više kategorija:

a) Ostvareni rezultati u broju angažirane djece iz ciljane skupine;
b) Angažiranost i interes djece u realizaciji programskih sadržaja;
c) Ostvareni uspjeh ekipa u natjecateljskom dijelu - za svaku aktivnost će se dodjeljivati bodovi – realna evaluacija o postignutom znanju, vještini i angažiranju sudionika;
d) Evaluacija projekta od strane voditelja aktivnosti – služi za eventualne izmjene pravila ili vođenja aktivnosti, samokritičnost iskazuje se u bodovanju aktivnosti i voditelja od strane ostalih voditelja;
e) Evaluacija aktivnosti od strane nastavnika, naknadna evaluacija, služi za prikupljanje informacija i utisaka korisnika.

Osobe odgovorne za provedbu projekta:
Projekt će voditi tim izviđačkih instruktora s potrebnim iskustvom i međunarodnim licencama:
1. voditelj projekta - Tanja Miklavčić, izviđački instruktor, član tima za naobrazbu SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1995.g., VŠS, odgajatelj u dječjem vrtiću, r.1977.g.
2. Igor Miklavčić, izviđački instruktor, načelnik Udruge, član izv.org. od 1986.g., profesor-asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, r.1976.g.
3. Darko Miklavčić, izviđački instruktor, županijski povjerenik SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1986.g., SSS, zaposlen, r.1975.g.
4. Zdenko Popović, izviđački instruktor, član državnog tima za „Plavi program“ SIH, dopredsjednik Udruge, član izv.org. od 1964.g., SSS, nezaposlen, r.1951.g.
5. Stanko Horvat, izviđački instruktor, član Vijeća SIH, zamjenik načelnika Udruge, član izv.org. od 1994.g., student, r.1985.g.

Plan provedbe projekta/programa

Prezentiranje programa ravnateljima i profesorima rujan-studeni 2008. Igor Miklavčić.

Izrada terminskog plana organiziranja izleta prosinac 2009. Igor Miklavčić i Stanko Horvat.

Odabir mjesta za izvođenje izleta siječanj-veljača 2009. Zdenko Popović i Tanja Miklavčić.

Izrada propagandnog materijala, animiranje djece i medijska prezentacija veljača 2009. Darko Miklavčić.

Realizacija jednodnevnih izleta travanj-svibanj 2009. Zdenko Popović.

Realizacija natjecateljskog dijela pod nazivom
„PRIHVATITE IZAZOV“ rujan-listopad 2009. Stanko Horvat i Tanja Miklavčić.

Evaluacija prvog i drugog dijela ciklusa realizacije projekta, sastavljanje izvješća, prezentacija putem medija i web stranice Udruge, listopad-studeni 2009.
Igor Miklavčić, Stanko Horvat i Darko Miklavčić.

Prezentiranje programa završnog dijela Projekta, akcije
„BETLEHEMSKO SVJETLO“ (župnici, ravnatelji škola, profesori, roditelji, lokalna zajednica – samouprava, mediji), listopad-studeni 2009. Darko Miklavčić i Zdenko Popović.

Organiziranje odlaska po Betlehemsko svjetlo i razrada plana prenošenja po župama, javnim ustanovama i hrvatskim selima u susjednim državama, studeni 2009. Darko Miklavčić, Stanko Horvat i Igor Miklavčić.

Realizacija završnog dijela Projekta, akcije „BETLEHEMSKO SVJETLO“ (donošenje svjetla, raznošenje prema razrađenom planu i provođenje središnje svečanosti), prosinac 2009. Stanko Horvat, Zdenko Popović i Tanja Miklavčić.

Evaluacija cjelovite realizacije Projekta, sastavljanje izvješća, prezentacija putem medija i web stranice Udruge, siječanj 2010. Igor Miklavčić, Tanja Miklavčić i Darko Miklavčić.

 
 
<-- povratak
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek