Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Mogu i više 2009
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 1.6.2005.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Naziv projekta: MOGU I VIŠE

Zemljopisno područje provedbe projekta: Grad Osijek i okolica

Trajanje projekta: lipanj-listopad 2009.g.

Kratak opis projekta:
Izviđači, okrenuti aktivnostima života i boravka u prirodi, spremni su – u ulozi organizatora, logističke podrške i aktivnog sudjelovanja izviđačkih voditelja u organiziranju slobodnog vremena djece, mladih i građana – ponuditi provedbu programa rekreativne afirmacije osobama s posebnim potrebama.
Slijedeći skautska-izviđačka načela, metode i oblike rada te posebnim potrebama provođenjem ovog projekta omogućiti će se većem broju mladih da na rekreativni i aktivniji način upoznaju svoje mogučnosti.

Opis problema/potreba:
Mlađe osobe s invaliditetom, posebnim potrebama često izbjegavaju socijalizaciju s osobama koje su drugačije, često ne mogu upoznati svoje mogućnosti jer su ograničenog kretanja, a posebnih rekreativnih aktivnosti za njih osim u svojim klubovima gotovo da i nemaju.

Ciljevi:
a) Opći cilj:
Stjecanje novih znanja, obostrana socijalizacija djece i mladi, usvajanje osjećaja pripadnosti kolektivu.

b) Specifični ciljevi:
Promocija izviđačkog programa i aktivnosti za djecu i mlade s posebnim potrebama. Fizičke aktivnosti djece u prirodi. Otvorenost prema izazovima uz upoznavanje osobnih mogučnosti. Jačanje duhovne komponente u ukupnom odgoju mladih.

Ostvarivanje ovih ciljeva treba doprinijeti odgoju i obrazovanju djece, formiranju njihovih pozitivnih opredjeljenja i karakteristika, pružanje logističke potpore, te jačanju društvene uloge izviđačkog pokreta u lokalnoj zajednici. Jačanje uloge volonterstva u građanskom društvu i promocija volonterizma među mladima.

Aktivnosti:
Projekt će biti ostvaren kroz tri osnovna oblika aktivnosti od kojih svaki ima svoje karakteristične sadržaje. Ovi programski sadržaji odvijaju se u kontinuitetu i međusobno se nadopunjuju:

a) Osobna edukacija volontera
- Seminar za upoznavanje potreba osoba s posebnim potrebama/invaliditeta
- za organizatora i voditelje aktivnosti (osobna edukacija)

b) Edukacija korisnika
- Radionice – upoznavanje mogućnosti grupa korisnika ovisno o potrebama u klubovima
- Za korisnike, trening sudionika, anketa o potrebama

c) Animacija sudionika
- izlet u nepoznato
- sudjelovanje sudionika na izletu – put brodom


U svim navedenim aktivnostima programske sadržaje s djecom realizirati će izviđački voditelji i instruktori prema posebnim programima Saveza izviđača Hrvatske i Međunarodne skautske organizacije (WOSM). Te volonteri i članovi klubova/udruga za osobe s posebnim potrebama.
Logističku potporu u organizaciji prijevoza, prehrane i sigurnosti djece pružiti će volonteri - odrasli članovi Udruge.
Očekivani rezultati (Nabrojite i opišite što ćete postići na kraju projekta.):
Povećanje interesa osoba s posebnim potrebama za aktivan boravak u prirodi,
Senzibilizacija OPP za razne načine putovanja.
Usvajanje novih znanja i vještina kao rekreativnih aktivnosti.
Razvoj timskog i natjecateljskog duha, prepoznavanje potrebe za suradnjom i međusobnim pomaganjem.
Poboljšanje razine izletničke kulture i ponašanja u prirodi.
Afirmacija volonterizma u različite oblike pomoći i upoznavanje s ciljevima u projektu.
Upoznavanje djece s potrebom izgradnje međusobnih odnosa tolerancije i mira.
Stvaranje spoznaje o korisnosti vlastitog angažiranja za dobrobit lokalne zajednice promoviranjem i afirmiranjem duhovnih vrijednosti u odnosu na materijalne.

Ciljna skupina:
Ciljna skupina koja će biti obuhvaćena sadržajima ovog projekta su djeca osnovnoškolskog uzrasta,
Očekivani broj sudionika-korisnika: 50-100 djece i mladih osoba s posebnim potrebama, volontera

Evaluacija projekta/programa:
Evaluacija projekta radit će se u više kategorija: *OPP (osobe s posebnim potrebama)

a) Ostvareni rezultati u broju angažirane OPP iz ciljane skupine;
b) Angažiranost i interes OPP u realizaciji programskih sadržaja;
c) Evaluacija projekta od strane voditelja aktivnosti – služi za eventualne izmjene pravila ili vođenja aktivnosti, samokritičnost iskazuje se u bodovanju aktivnosti i voditelja od strane ostalih voditelja;
d) Evaluacija aktivnosti od strane nastavnika, naknadna evaluacija, služi za prikupljanje informacija i utisaka korisnika.

Osobe odgovorne za provedbu projekta:
Projekt će voditi tim izviđačkih instruktora s potrebnim iskustvom i međunarodnim licencama:
1. voditelj projekta – Darko Miklavčić, izviđački instruktor, županijski povjerenik SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1986.g., SSS, zaposlen, r.1975.g.
2. Tanja Miklavčić, izviđački instruktor, član tima za naobrazbu SIH, član Uprave udruge, član izv.org. od 1995.g., VŠS, odgajatelj u dječjem vrtiću, r.1977.g.
3. Igor Miklavčić, izviđački instruktor, načelnik Udruge, član izv.org. od 1986.g., profesor-asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, r.1976.g.
4. Zdenko Popović, izviđački instruktor, član državnog tima za „Plavi program“ SIH, dopredsjednik Udruge, član izv.org. od 1964.g., SSS, nezaposlen, r.1951.g.
5. Stanko Horvat, izviđački instruktor, član Vijeća SIH, zamjenik načelnika Udruge, član izv.org. od 1994.g., student, r.1985.g.

Plan provedbe projekta/programa

Prezentiranje programa lipanj - 2009. Darko Miklavčić

Izrada terminskog plana lipanj - 2009. Igor Miklavčić
Stanko Horvat

Seminari srpanj - 2009. Zdenko Popović
Tanja Miklavčić

Izrada propagandnog materijala, animiranje djece i medijska prezentacija srpanj, kolovoz - 2009. Darko Miklavčić

Realizacija izleta i evaluacija kolovoz - rujan - 2009. Zdenko Popović

Izrada izvješća listopad - 2009. Stanko Horvat
Tanja Miklavčić

 
 
<-- povratak
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek