Mladi u zajednici 2011.

Kratki opis projekta:

Programom/ projektom Udruge, provodi se izvaninstitucionalna naobrazba, koja je neophodna za
napredovanje voditelja – volontera po programu Udruge u svrhu stjecanja licence i standarda Saveza
izviđača hrvatske i Svjetskog skautskog pokreta – po «woodbadge» licenci.
Ovim programom naobrazba se vrši kroz: seminare, tečajeve, tematske susrete, te praksom u
izvođenju jednodnevnih, višednevnih animacija i cijelogodišnjih aktivnosti u Udruzi i Savezu.
Naobrazba kadrova se vrši na više nivoa:
Naobrazba voditelja grupa (jata i patrola) cijele godine kroz seminare u Uredu udruge, regionalne i
nacionalne susrete.
Naobrazba animatora i volontera kao potpora aktivnostima Udruge kroz klub volontera Udruge na
tematskim sastancima i aktivnostima.
Naobrazba punoljetnih voditelja (programskih voditelja – vođa družina, klubova, načelnika, instruktora,
predsjednika, tajnika i blagajnika provodi se na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, kroz
tematske seminare, konferencije i višednevne tečajeve.
Napredovanje voditelja kroz projekt udruge nužan je za unapređenje rada Udruge s djecom i mladeži,
te uvelike doprinosi širenju izletničke kulture, boravka i školi u prirodi, te izviđačkih aktivnosti na
području grada Osijeka. Zaključni dio programa za stjecanje i potvrđivanje licenci je organiziranje
animacijsko-edukativnog kampa u okolici grada Osijeka.