Postani volonter udruge

Udruga izviđača “Slavonski hrast” utemeljena je 1993. godine kao pravni slijednik ranijeg Saveza izviđača općine Osijek i nositelj je kontinuiteta skautskog pokreta u gradu Osijeku čiji počeci sežu, prema raspoloživim podacima, još od 1919. godine.

Cilj Udruge je da okupljanjem djece i mladeži pridonosi njihovom razvoju na dostizanju punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinaca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice. Aktivnosti koje ostvaruje Udruga promiču razvoj temeljnih načela izviđačkog pokreta među mladim ljudima.

Temeljna načela izviđačkog pokreta koje Udruga prihvaća i u svom djelovanju primjenjuje su:

– lojalnost prema svojoj domovini, usklađena s promicanjem lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje;
– sudjelovanje u razvoju društva uz priznavanje i poštivanje dostojanstva svakog čovjeka te integriteta svijeta prirode;
– privrženost duhovnim načelima, poštivanje religije koja ih izražava i prihvaćanje obveza koje iz toga proizlaze;
– privrženost Obećanju i Zakonima poletaraca, odnosno Zavjetu i Zakonima izviđača;
– odgovornost člana za vlastiti razvitak.

Cilj i temeljna načela ostvaruju se primjenom izviđačke – skautske metode koja je izražena:
– sustavom postupnog stjecanja znanja, vještina, sposobnosti i stavova;
– primjenom Obećanja i Zakona poletaraca, odnosno Zavjeta i Zakona izviđača, prema životnoj dobi članova;
– učenjem kroz rad u malim skupinama, uz pomoć i pozitivan primjer starijih-odraslih članova;
– poticajnim programima različitih aktivnosti utemeljenih na interesima sudionika, uključujući igre, korisne vještine i služenje zajednici;
– organiziranjem aktivnosti u prirodi s ciljem njezina upoznavanja i čuvanja.

U Udruzi se djeca i mladež odgajaju i obrazuju sukladno definiranim ciljevima, ostvarivanjem različitih aktivnosti i poticajnih programa, u malim skupinama, uz pomoć i suradnju volontera i odraslih članova udruge, roditelja, kao i državnih, društvenih, vjerskih, gospodarstvenih i drugih ustanova i subjekata. U teritorijalnom smislu udruga djeluje na području grada Osijeka i
Osječko-baranjske županije.

Udruga izviđača “Slavonski hrast” pokrenula je projekt okupljanja i osposobljavanja volontera koji bi bili spremni angažirati se u provođenju različitih aktivnosti za djecu i mladež. Ove aktivnosti, u programskom smislu, proizlaze iz ranije navedenih temeljnih načela izviđačkog pokreta. Ostvarivanje ciljeva projekta okupljanja volontera koji bi preuzeli ulogu suradnika u provođenju programskih sadržaja treba doprinijeti odgoju i obrazovanju djece, formiranju njihovih pozitivnih opredjeljenja i karakteristika, jačanju društvene uloge izviđačkog pokreta u lokalnoj zajednici, te jačanje uloge volonterstva u građanskom društvu i promocija volonterstva među mladima. Donošenjem Zakona o volonterstvu i svakodnevnom afirmacijom volonterskog rada stvorilo se pozitivno ozračje i stekli su se potrebni uvjeti za puno angažiranje mladih u društveno korisnim aktivnostima. Ovakve aktivnosti prije svega donose dobrobit lokalnoj zajednici, ali – što nije i manje važno – oplemenjuju svakog volontera i donose mu mogućnosti svrhovite razonode uz stjecanje novih znanja, vještina i iskustava.

Iskreno se radujemo suradnji s vama i biti ćemo zahvalni ako nam pružite priliku da vam predstavimo neke od mogućnosti kako kroz skautski program učiniti najbolje što možemo za dobrobit djece i mladeži, a time i cjelokupne naše društvene zajednice.
Izviđači, okrenuti aktivnostima života i boravka u prirodi, spremni su – u ulozi organizatora, logističke podrške i aktivnog sudjelovanja izviđačkih voditelja u organiziranju slobodnog vremena djece, mladih i građana – ponuditi provedbu programa različitih zanimljivih sadržaja. Slijedeći skautska-izviđačka načela, metode i oblike rada s mladima omogućiti će se većem broju
djece, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, da na aktivniji i sadržajniji način spoznaju svoje mogućnosti.

Vašim angažiranjem i potporom ovaj projekt može steći svoju punu afirmaciju i tako doprinijeti nastojanjima da se što veći broj udruga i pojedinaca uključi u društveno korisne aktivnosti, osobito one namijenjene djeci i mladima. Stoga vas molimo da popunite priloženi upitnik i isti dostavite na adresu e-pošte Volonterskog centra Osijek ili udruge izviđača “Slavonski hrast”. Za
zainteresirane volontere biti će ubrzo organizirano detaljnije predstavljanje projekta, a potom i početak edukacije koja će se provesti kroz nekoliko tematskih radionica i izleta s ciljem stjecanja osnovnih znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u programskim aktivnostima s djecom i mladima.

Pozivamo vas da nam se pridružite !